×

UVUČENA BRADA I PROFILISANJE LICATRETMAN: korekcija uvučene brade hijaluronskim filerom I preparatom Radiesse


INDIKACIJA: pretjerano uvučena brada daje neproporcionalan profilni izgled licu


TEHNIKA: bolus ili linearne tehnika injektiranja filera


ANESTEZIJA: topikalna anestetska krema


VRIJEME TRAJANJE INTERVENCIJE: do 20 minuta


REZULTAT: momentalan


TRAJNOST REZULTATA: do 18 mjeseci


CIJENA: 500 KM