×
Zakažite pregled
065 81 33 92

ODSTRANJIVANJE GANGLIONA (HIGROMA) NA ŠACIINDIKACIJA: ganglion je dobroćudna cistična formacija porijekla tetivnih ili zglobnih ovojnica koja se obično lokalizuje na šaci i ručnom zglobu.


TRETMAN: hirurško odstranjenje u regionalnoj anesteziji i blijedoj stazi, hemostaza i šivanje kože sa imobilizacionim zavojem. Konci se odstranjuju za 10-12 dana.


TRAJANJE OPERACIJE: 30-45 min