×

HIRURŠKI TRETMAN I PREVOJ OPEKOTINA



TRETMAN: primarna hirurška obrada opekotinske rane te prvi prevoj vazelinskom gazom


TRAJNOST REZULTATA: do 18 mjeseci


CIJENA: Prvi prevoj 100 KM. Svaki naredni prevoj 70 KM.


NAPOMENA: tretman opekotinskih rana je u nadležnosti specijaliste plastične hirurgije. Neadekvatan i nepravovremen tretman može dovesti do ozbiljnih komplikacija same rane u prvom redu infekcije ali i nastanka kontraktura kože. Navedena stanja uglavnom zahtjevaju hospitalizaciju i operativno liječenje.