×
Zakažite pregled
065 81 33 92

SINDROM KARPALNOG TUNELAINDIKACIJA: bol i trnjenje palca, kažiprsta i srednjeg prsta koje se naročito potencira noću. Posljedica je dugotrajne, hronične komresije n. medinanusa na nivou ručnog zgloba.


TRETMAN: dekompresija medijalnog nerva presjecanjem karpalnog ligamenta u nivou ručnog zgloba u lokalnoj anesteziji.


OPORAVAK: 10-12 dana iako 95% pacijenata navodi potpuno odsustvo simptoma već naredni dan.