×
Zakažite pregled
065 81 33 92

OBRADA I ŠIVANJE POSJEKOTINATRETMAN: primarna hirurška obrada posjekotina u lokalnoj anesteziji. Hemostaza, dezinfekcija i debridman sa šivanjem ivica rane radi postizanja estetski najprihvatljivijeg ožiljka.


VRIJEME TRAJANJE INTERVENCIJE: 30-45 min


NAPOMENA: posjekotine šake su daleko najčešće od svih akcidentalni povreda kože. Nekad čak i mala ubodna rana koja ne zahtjeva gotovo nikakvu hiruršku obradu niti šivanje može da presječe tetivu ili živac i često ostane nepropoznata, te se pacijent javlja hirurgu uglavnom kad već prođe zlatno vrijeme za uspješnu hiruršku intervenciju i adekvatan oporavak.


Zbog svoje kompleksnosti, hirurška obrada povrede šake zahtjeva izvanredno poznavanje anatomije te je u isključivoj nadležnosti specijaliste plastične hirurgije.