×

dr Goran Vukadinović


Rođen u Beogradu, osnovu i srednju medicinsku školu završio u Banjaluci, nakon čega upisuje studije medicine na Medicinskom fakultetu u Banjaluci gdje diplomira 2011. godine.


Po završetku studija kao jedan od najboljih studenata zapošljava se u Univerzitetskom Kliničkom centru Republike Srpske na Klinici za grudnu hirurgiju. Specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije završava na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju 2018. najvišom ocjenom uz pohvalu.


Dodatne edukacije:


  • Univerzitetski klinički centar Ljubljana, Slovenija – Klinika za plastičnu hirurgiju novembar novembar 2018-februar 2019.
  • Vojno medicinska akademija – klinika za plastičnu i rekosntruktivnu hirurgiju, Beograd april-maj 2017.
  • Klinički centar Vojvodina, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Novi Sad oktobar 2016.
  • Edukacija iz plastične i estetske hirurgije kroz IFMSA program
  • University Clicinal Centre Ljubljana, Clinic od Plastic, reconstructive, aesthetic surgery and burns, August 2009.
  • AKH Wien, Austria Deparment of surgery, Division of Plastic and Reconstructive Surgery, August 2010.

  • Član je udruženja plastičnih i estetskih hirurga Republike Srpske.