×

LIPOSUKCIJALiposukcija je hirurški zahvat kojim se uklanja višak masnih naslaga sa lokalizovanih regija tijela. Liposukcija je učinkovita metoda koja ne ostavlja ožiljke i podrazumijeva kraći period oporavka u odnosu na druge invazivnije zahvate.
Uglavnom se obavlja na područjima trbuha, bokova, leđa, nadlaktica, bedara, koljena i listova.


Anestezija I oporavak nakon operacije

Liposukcija se u zavinsoti od količine masnog tkiva može obavljati u opštoj ili lokalnoj anesteziji. Nakon operacije možete očekivati pojavu umjerene boli praćene oticanjem koja traje prvih nekoliko dana. Takođe, 14 dana nakon operacije preporučujemo nošenje specijalnog steznika kako bi se spriječilo zadržavanje otoka i kako bi se oblikovalo preostalo masno tkivo. Tuširanje je moguće već nakon dva dana. Modirce uglavnom nestaju nakon 3 sedmice, a pacijenti se mogu vratiti na posao u roku od 10 dana te nastaviti s fizičkim aktivnostima nakon 3 sedmice. Konačni rezultati vidljivi su nakon nekoliko mjeseci kada se preostalo tkivo u potpunosti oblikuje.


Rizici I komplikacije

Prolazna pojava podliva (hematoma), kao i otoka koji se povlače za dvije nedelje. Opisani su i prolazni poremećaji senzibiliteta kože, kao i pojava manjih asimetrija zbog čega je nekad potrebno uraditi dodatni korektivni zahvat. Potrebno je odgovarajuće iskustvo da se u odgovarajućoj mjeri ukloni masno tkivo tako da nakon zahvata nisu vidljivi asimetrija konture tijela ili nejednakosti na tijelu.